Način dostupa (URL): www.admir-h.ucoz.com

 ISBN 978-9958-606-71-7

COBISS.BH-ID 20832262

Main TEORIJA SPORTA SA OSNOVAMA TJELESNIH AKTIVNOSTI SPECIJALNE NAMJENE Registration

Login

Welcome Guest | RSSFriday, 2020-06-05, 9:18 PM
Izbornik

Statistika

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Registracija

Doc. dr Admir Hadzikadunic
 

Ova publikacija proizašla je kao  rezultat želje i entuzijazma stručnjaka iz oblasti kineziologije koji su za cilj postavili definiranje modela planiranja, programiranja i realizacije sporta kao sredstva transformacionih procesa primarno motoričkih sposobnosti namijenjenih specifičnim kategorijama u strukturama specijalne službe. Posmatrajući tjelesni odgoj i sport, neminovno je konstatirati da  to treba biti jedna od glavnih vodilja današnjeg mladog naraštaja. Motorički status pripadnika specijalnih službi primarno ovisi od kvalitetnih programskih sadržaja sporta i sportskih aktivnosti. Savremena dostignuća u današnjem svijetu u velikoj mjeri umanjuju tjelesne aktivnosti čovjeka. Posljedica savremenog znanstvenog i tehnološkog razvoja je i intenzivan društveni razvoj, a to ipak traži i sve intenzivnije proučavanje ne samo različitih područja ljudskog rada, nego i užih područja ljudske djelatnosti. U edukaciji instruktora, sportskih trenera, studenata, budućih eksperata u oblasti sporta i sportske edukacije, kao i eksperata iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosti.  Važno je reći da se oni osposobljavaju za provedbu svih organizacionih oblika rada predviđenih planom,  programom i zacrtanim ciljevima kod ovih kategorija. Sadržaj i struktura publikacije  jasno kategorizira sport kao fenomen sa različitim programskim ciljevima. U skladu sa navedenim i pojedina poglavlja u publikaciji  obuhvataju  različite aspekte sporta, primarno kao sredstva  pozitivnih transfomacija psihomotoričkog statusa, kao svrha samom sebi (sportskom rezultatu), te kao i preventivno-kurativnim kineziološkim tretmanima. Pored toga, značajan dio publikacije ima edukativni karakter.  Naravno, rad na publikaciji  protekao je uz usmjeravanje, sugestije i upućivanje određenog broja ljudi kojima autori duguju zahvalnost, a koji su svojim nesebičnim pružanjem pomoći i stručne saradnje omogućili publiciranje ovog djela. S obzirom na nesavršenost svakog čovjeka, autori su svjesni da postoje određene nepotpunosti i manjkavosti u ovom pionirskom radu. Ipak, značaj i doprinos publikacije jeste u tome što je i bio cilj autora, objediniti i publicirati djelo koje će obuhvatiti edukativni dio, specijalni program i praktične modele u realizaciji kinezioloških aktivnosti sa ciljem pozitivnih transformacija u prostoru bazičnih motoričkih sposobnosti i usavršavanja utilitarnih kretnih aktivnosti. Očekujemo pozitivnu reakciju čitaoca, a svaka primjedba bit će shvaćena dobronamjerno.

 

 

Autori

ELEKTRONSKA VERZIJA UDŽBENIKA "TEORIJA SPORTA SA OSNOVAMA TJELESNIH AKTIVNOSTI SPECIJALNE NAMJENE"

DOSTUPNA JE OVDJE
 

 


 

 

Search

Site friends
  • Create a free website
  • Online Desktop
  • Free Online Games
  • Video Tutorials
  • All HTML Tags
  • Browser Kits

  • Sva prava zadrzana: Admir Hadžikadunić&Senad Turković&Muhamed Tabaković